6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ

0 31.274

Theo Phong Thần Dị Bản Ký, Hồng Quân lão tổ do khí hồng mông hoang sơ sinh ra, từ khi chưa có vũ trụ, chưa có thế giới vật chất, ý thức tinh thần. Hồng Quân Lão Tổ xem như đấng tối cao, chí tôn, thiên hạ vô địch. Hồng Quân lão tổ có 6 người đệ tử, đều đứng hàng Thánh Nhân trong thiên địa. Vậy 6 vị đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ là ai? 

Hồng Quân có 6 đệ tử gồm : Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn , Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo chủ, Tây Phương Đại Giáo Chủ Tiếp Dẫn, Tây Phương Nhị Giáo Chủ Chuẩn ĐềNữ Oa Nương Nương.

Cả 6 vị đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ đều đạt đến cảnh giới Thiên Tôn, hay còn gọi là Thiên Địa Thánh Nhân, vạn kiếp bất diệt, thọ cùng thiên địa.

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - 6 vi de tu hong quan lao to -

Tiểu sử – nguồn gốc 6 vị đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ

Trong 6 vị đồ đệ của Hồng Quân Lão Tổ thì có 3 vị kế thừa đạo giáo là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn , Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Giáo chủ. 3 vị này sinh ra từ nguyên thần của Bàn Cổ Thần sau khi khai thiên tích địa, kiệt sức ngã xuống. Bàn Cổ Nguyên Thần (Thần Thức hay còn gọi là Linh Hồn) kết hợp Tiên Thiên Thanh Khí phân làm ba trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn (Dương Thức – Hướng Thiên, sau quen gọi Thiên Hồn), Linh Bảo Thiên Tôn (phần Âm Thức – Hướng Địa, sau quen gọi Địa Hồn), Đạo Đức Thiên Tôn (Hoà Thức, tức hoà cả Âm Dương tạo thành Hoà Khí tức Thần Hồn, sau gọi chung là Nguyên Hồn), là bậc tối cao vô thượng của cả vũ trụ, đứng hàng Thiên Tôn Cảnh – hay còn gọi là Thiên Địa Thánh Nhân.

Bàn Cổ thì chết đi, nhưng nguyên thần hóa thành ba vị Thiên Tôn thì tồn tại mãi mãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn tạo thành Tam Thanh.

Tam Thanh sinh hoá mới thành các đấng thần thánh tiên, và các thần thánh, tiên nhân đều quay về cõi Tam Thanh. Ngọc Hoàng Thượng đế nguyên bản là đạo đồng của Hồng Quân Lão Tổ được ngài chỉ định đứng đầu chúng tiên, cai quản trật tự tam giới.

Còn lại 3 vị là Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề là những Tiên Thiên Thần Ma, sinh ra sau khi Bàn Cổ Khai Thiên, họ không kế thừa đạo giáo, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề lập ra Tây Phương Giáo, tiền thân của Phật Giáo sau này, còn Nữ Oa Nương Nương thì không thành lập giáo phái nào.

Khác với Tam Thanh, 3 vị đồ đệ còn lại của Hồng Quân Lão Tổ đạt đến Thiên Tôn Cảnh – Thiên Địa Thánh Nhân không hoàn toàn dựa vào tu vi mà chủ yếu dựa vào công đức lực, tuy nhiên cả 3 người đều là những nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên địa lúc bấy giờ, chỉ cách Thiên Tôn Cảnh nửa bước.

Nữ Oa Nương Nương dựa vào đại lượng công đức lực sau khi vá trời nên thành công tấn thăng Thiên Tôn Cảnh, trở thành Nữ Oa Thánh Nhân.

Sư huynh đệ Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thì dựa vào thành lập Tây Phương Giáo, thu thập chúng sinh công đức tấn thăng Thiên Tôn Cảnh, tu thành Thánh Vị.

Sức mạnh và khả năng của 6 vị đệ tử Hồng Quân

1. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - Thai Thuong Lao Quan -

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn còn được biết đến với danh hiệu Lão Tử hoặc Thái Thượng Lão Quân nổi danh với Tiên Thiên Chí Bảo – Thái Cực Đồ. Đây là 1 trong 3 phần của Bàn Cổ Phủ tách ra sau khi khai thiên tích địa. Thái Thượng Lão Quân đắc đạo Âm Dương Chi Đạo.

Lão Quân ở tại Đâu Suất Cung thuộc Thái Thanh Cảnh, Thanh Vi Thiên, 1 trong 36 trọng thiên (tầng trời)

Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn là một trong 3 Tổ sư của đạo giáo, ông là một vị thần vào bậc lãnh tụ tối cao. Công việc của ông là chưởng quản nhân giáo, đảm đương những công việc về đạo đức, lễ nghĩa, tu luyện, bào chế linh đơn để kéo dài tuổi thọ. Tên hiệu đầy đủ là Thái Thanh Đạo đức Thiên tôn – Thái Thượng Lão quân. Ông có bảo bối là một chiếc vòng kim cương, một lò bào chế rất nhiều linh đơn, cưỡi một con trâu màu xanh.

Là vị Thần tiên thần thông quảng đại, có thể biến hóa vạn vật, thần tiên cứu độ cho chúng sinh, tinh thông âm dương đại đạo. Giải cứu cho những kẻ bất hạnh, những người đang chịu khổ, chịu nạn chỉ cần khấn hoặc gọi tên vị thần là Đạo Đức Thiên Tôn thì sẽ được vị thần giúp đỡ. Biến hung thành cát. Có khi vị Thần ở Thiên cung, Địa ngục, khi hạ giáng xuống nhân gian. Hóa thành Tiên đồng, Ngọc nữ, Đế quân, Thánh nhân, Thần tài, Phật thiên y, Công tào, Thần mưa, Thần gió…..

Cuốn kinh thư nổi danh nhất mà ông để lại là Đạo Đức Kinh – bộ kinh thư được mệnh danh là chí bảo của Đạo Giáo. Đạo Đức Thiên Tôn truyền kinh pháp nhằm cứu độ chúng sinh trong cơn hoạn nạn, chịu khổ trên chốn nhân gian và truyền thụ cho những người ở tại Hạ giới có tiên duyên. Học và luyện, nắm giữ được đạo trời có thể kéo dài tuổi thọ, trừ họa được phúc, không làm chuyện độc ác có thể hành đạo. Ngay cả các bậc đế vương cũng thực hành lấy chân kinh đạo đức, giáo hóa cho dân chúng. Đất nước yên lành. Mùa màng bội thu nhân gian thái bình an khang thịnh vượng. Các vị chân nhân đã đều tụng chân kinh do Thái Thượng truyền và học pháp tu luyện đắc đạo thành tiên.

2. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - nguyen thuy thien ton -

Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh với Tiên Thiên Chí Bảo – Bàn Cổ Phiến. Đây cũng là 1 trong 3 phần của Bàn Cổ Phủ tách ra sau khi khai thiên tích địa.

Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Ngọc Hư cung trên Côn Luân Sơn thuộc Đại La Thiên, 1 trong 36 trọng thiên (tầng trời).

Nguyên Thủy Thiên Tôn là vị Thánh Nhân sáng lập ra Xiển giáo, một giáo phái nơi mà tín đồ là các đạo sĩ tu chân học đạo, tọa lạc tại Ngọc Hư Cung – Côn Luân Sơn, đó là một chốn thần tiên quanh năm được sương mù bao phủ.

Xiển Giáo là Giáo Phái tu tập mà mỗi vị Đạo Sĩ / Đạo Sư thường chỉ thu nhận 1-3 đệ tử mà thôi, những đệ tử này được lựa chọn rất kỹ lưỡng, chú trọng gốc gác, theo hầu, những đệ tử này thường là những bậc thượng căn thượng trí, có Tiên Phong Đạo Cốt ẩn hiện nơi mình, những người này chỉ cần gặp Đạo, nghe nói Đạo liền hoan hỉ tu tâm dưỡng tánh, một đường thẳng tiến trở nên trọn lành đạt Đạo vậy. Do vậy giáo phái này dùng tên Xiển Giáo, Xiển trong xiển dương, khuếch đại.

Nguyên Thủy Thiên Tôn có 12 vị thân truyền đệ tử là:

 1. Quảng Thành Tử (chữ Hán 广成子) ở động Vân Tiêu, núi Thái Hoa (sư phụ của Ân Giao)
 2. Hoàng Long chân nhân (chữ Hán 黄龙真人) ở động Ma Cô, núi Nhị Tiên, tộc Kim Long, Bàn Cổ Long Tộc.
 3. Xích Tinh Tử (chữ Hán 赤精子) ở động Đào Nguyên, núi Cửu Tiên (sư phụ của Ân Hồng)
 4. Cụ Lưu Tôn (chữ Hán 惧留孙) ở động Phi Vân, núi Giáp Long (sư phụ của Thổ Hành Tôn) (dựa theo Phật Câu Lưu Tôn trong Phật giáo)
 5. Thái Ất chân nhân (chữ Hán 太乙真人) ở động Kim Quang, núi Càn Nguyên (sư phụ của Na Tra)
 6. Linh Bảo đại pháp sư (chữ Hán 灵宝大法师) ở động Nguyên Dương núi Không Động
 7. Văn Thù quảng pháp thiên tôn (chữ Hán 文殊广法天尊) ở động Vân Tiêu, núi Ngũ Long (sư phụ của Kim Tra) ( dựa theo Văn Thù Bồ Tát Trong Phật giáo)
 8. Phổ Hiền chân nhân (chữ Hán 普贤真人) ở động Bạch Hạc, núi Cửu Cung (sư phụ của Mộc Tra) (dựa theo Phổ Hiền Bồ Tát trong Phật giáo)
 9. Từ Hàng đạo nhân (chữ Hán 慈航道人) ở động Lạc Già, núi Phổ Đà (sư phụ của Long Cát) (dựa theo Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo)
 10. Ngọc Đỉnh chân nhân (chữ Hán 玉鼎真人) ở động Kim Hà, núi Ngọc Tuyền (sư phụ Dương Tiễn)
 11. Đạo Hạnh chân quân (chữ Hán 道行真君) ở động Ngọc Ốc, núi Kim Đình (sư phụ của Hàn Độc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Hộ)
 12. Thanh Hư đạo đức chân quân (chữ Hán 清虚道德真君) ở động Tử Dương, núi Thanh Phong (sư phụ của Hoàng Thiên Hóa, Dương Nhậm)

3. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn – Thông Thiên Giáo Chủ

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - thong thien giao chu -

Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn thường được biết đến với tôn danh Thông Thiên Giáo Chủ nổi danh với bộ sát phạt chí bảo Tru Tiên Tứ Kiếm. Tru Tiên Tứ Kiếm gồm 4 cây kiếm đều thuộc hàng Tiên Thiên Chí Bảo là:

+ Hãm Tiên Kiếm là sát kiếm phán xét.

+ Lục Tiên Kiếm là sát kiếm tàn sát.

+ Tuyệt Tiên Kiếm là sát kiếm diệt tuyệt.

+ Tru Tiên Kiếm là đệ nhất sát phạt chi bảo

Tru Tiên Tứ Kiếm kết hợp với Tiên Thiên đệ nhất sát trậnTru Tiên Trận Đồ cấu thành Tru Tiên Trận uy lực tuyệt luân, trảm thần, giết tiên như chém dưa, thái rau. Cần tới 4 vị đại năng cấp bậc thiên tôn mới có thể phá trận này.

Thông Thiên Giáo Chủ sáng lập ra Triệt Giáo với giáo nghĩa ‘hữu giáo vô loại” tức là Giáo Phái mà các vị Đạo Sĩ / Đạo Sư ra sức độ duyên cho chúng sinh từ cỏ cây, sắt đá, cầm thú, phi nhân cho đến con người… chỉ cần nhìn thấy chúng sinh hữu tình hữu duyên, có thể kết duyên với Đạo để đào luyện cho tinh tấn trở nên trọn lành thì đều có thể trở thành đệ tử của Triệt Giáo. Cũng vì lý do tận độ chúng sinh cho nên mới có tên Triệt Giáo, Triệt trong triệt để, thấu suốt. Triệt Giáo là giáo phái còn được mệnh danh là giáo phái của Vạn Tiên vì số lượng đệ tử đông đảo.

Các đệ tử nổi tiếng của Thông Thiên Giáo Chủ bao gồm:

 • 4 vị thân truyền đệ tử:
 1.  Đa Bảo đạo nhân
 2. Kim Linh thánh mẫu
 3. Vô Đương thánh mẫu
 4. Quy Linh thánh mẫu
 • Ngoại môn đệ tử nổi tiếng nhất với:
 1. Tam Tiêu tiên tử (Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu)
 2. Triệu Công Minh
 3. Thập Thiên Quân
 4. Thể Vân tiên tử
 5. Hạm Chi tiên tử
 6. Ô Vân Tiên
 7. Cầu Thủ Tiên
 8. Linh Nha Tiên
 9. Kim Quang Tiên
 10. Trường Nhĩ Định Quang Tiên
 11. Bì Lô Tiên
 12. Hỏa Linh thánh mẫu…

4. Nữ Oa Nương Nương

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - ho so tieu su nu oa -

Nữ Oa Nương Nương là một trong những tiên thiên sinh linh, sinh ra đầu tiên trong thiên địa, mình người thân rắn. Là một trong những vị Thượng Cổ Thần pháp lực cao cường nhất thời thượng cổ.

Nữ Oa Nương Nương chính là người đã tạo tuân theo thiên đạo ý chí tạo ra con người. Người đầu tiên trong số đó chính là Huyền Đô Đại Pháp Sư – đệ tử duy nhất của Thái Thượng Lão Quân, đại sư huynh của Đạo Giáo. Sau này, trong trận chiến của Hỏa Thần Chúc Dung và Thủy Thần Cộng Công khiến trụ chống trời là Bất Chu Sơn bị gãy, gây ra kiếp nạn cho thế gian. Nữ Oa Nương Nương đã rèn luyện đá ngũ sắc để vá trời, cứu vớt thể gian khỏi kiếp nạn. Nhờ vào lòng từ bị và Công Đức Vô Lượng của mình, Nữ Oa đắc đạo thành Thánh. Tu thành Tạo Hóa Chi Đạo.

Nữ Oa Nương Nương không thành lập giáo phái và cũng không thu nhận đệ tử.

5. Tiếp Dẫn Thánh Nhân

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - tiep dan va chuan de -

Tiếp Dẫn Thánh Nhân là một trong 2 người sáng lập ra Tây Phương Giáo tiền thân của Phật Giáo sau này. Là một trong những sinh linh đầu tiên sinh trong thiên địa sau khi Bàn Cổ Khai Thiên.

Pháp Bảo nổi tiếng của Tiếp Dẫn Thánh Nhân là Tiên Thiên Chí Bảo Thập Nhị Phẩm Kim Liên tức đài sen vàng 12 tầng, tách ra từ Hỗn Độn Chí Bảo Tam Thập Lục Phẩm Kim Liên. Đây đồng thời cũng là Công Đức Linh Bảo với lực phòng ngự mạnh nhất Tây Phương Giáo.

Tiếp Dẫn lập ra chí nguyện đưa phương Tây cằn cỗi trở lên đại hưng, độ hóa chúng sinh thành phật, thuận theo Thiên Đạo, thu được đại lượng công đức thành tựu Thánh Vị.

6. Chuẩn Đề Thánh Nhân

6 Vị Đệ Tử Của Hồng Quân Lão Tổ - tiep dan va chuan de -

Chuẩn Đề Thánh Nhân là sư đệ của Tiếp Dẫn Thánh Nhân, cùng sư huynh của mình, cả 2 thành lập Tây Phương Giáo, tiền thân của Phật Giáo sau này. Là một trong những sinh linh đầu tiên sinh trong thiên địa sau khi Bàn Cổ Khai Thiên.

Pháp Bảo nổi danh của Chuẩn Đề Thánh Nhân là Tiên Thiên Chí Bảo – Thất Bảo Diệu Thụ có thể hất rơi thế gian vạn vật.
Chuẩn Đề cũng giống như sư huynh Tiếp Dẫn lập ra chí nguyện đưa phương Tây cằn cỗi trở lên đại hưng, độ hóa chúng sinh thành phật, thuận theo Thiên Đạo, thu được đại lượng công đức thành tựu Thánh Vị.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Bình Luận
Loading...